Adres siedziby:

ul. Romana Maya 56

64-500 Szamotuły

Kontakt z nami:

tel. 605 571 596
tel. 502 104 462
tel. 604 225 706
osprpoloznerodzinne@wp.pl

 

 

Zaloguj się:

Warunki członkostwa


Członkiem zwyczajnym może być każda położna rodzinna, która złoży deklarację pisemną.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do uiszczania składki członkowskiej do końca każdego roku kalendarzowego.

oraz  składki rocznej -240 zł lub kwartalnej -60 zł.

Numer konta 17 1940 1076 3180 2130 0000 0000

Credit Agricole Bank Polska SA,o. Wrocław

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych

ul. Romana Maya 56
64-500 Szamotuły

W tytule wpłaty należy wpisać:nazwisko i imię,oraz czy to jest oplata wpisowa czy skladka roczna lub kwartalna

deklaracja do pobrania - Kliknij tutaj w celu pobrania deklaracji 
 
DEKLARACJE NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych

Jolanta Skałecka

64-761 Krzyż Wlkp.

ul.Wojska Polskiego 7/2

 

 

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,         
b) wspierających.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Zarządu i innych wybieralnych organów Stowarzyszenia,

b) udziału w zebraniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  • aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
  • dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek


§ 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.


2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd w przypadku:

a) rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
b) działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
c) nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
d) braków przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 11 ust. 2, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Adres siedziby:

ul. Romana Maya 56

64-500 Szamotuły


Kontakt z nami:

tel. 605 571 596
tel. 502 104 462
tel. 604 225 706
osprpoloznerodzinne@wp.pl

 

 

Copyright 2018 OSPR Projekt i wykonanie:Freeline.pl

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij